Huidige tentoonstellingen

Restauratie / Revelatie - De buitenluiken van het Lam Gods

12.10.201626.11.2017

In 2012 begonnen de restaurateurs van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium aan de...

Het Lam Gods ont(k)leed!

02.10.201226.11.2017

Deze expositie benadert, tijdens de duur van de restauratie, het Lam Gods vanuit een bijzondere...